Алсын Хараа Эрхэм Зорилго

Эрхэм зорилго

Бид эх орныхоо хөгжил цэцэглэлтэнд өөрсдийн зүгээс үнэтэй хувь нэмрийг оруулж хөгжлийн тулах цэг болж ажиллана.

Баримтлах зарчим

Бид нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан, бизнесийн салбарт шударга өрсөлдөөнийг эрхэмлэхийн зэрэгцээ, дэлхийд гайхагдсан бүтээн байгуулалтыг цогцлоон ажиллах зарчмыг баримтална.