Алсын Хараа Эрхэм Зорилго

Алсын хараа

Бид эх орныхоо хөгжил цэцэглэлтэнд өөрсдийн зүгээс үнэтэй хувь нэмрийг оруулж хөгжлийн тулах цэг нь болно. 

Эрхэм зорилго

Бид нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан, бизнесийн салбарт шударга өрсөлдөөнийг эрхэмлэхийн зэрэгцээ, хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийнхээ эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн чанартай, шилдэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүргэн ажиллана.