Алсын Хараа Эрхэм Зорилго

Бид худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт хуримтлуулсан туршлага, хүрсэн амжилтаа хилийн чанадад бататгахаас гадна үл хөдлөх хөрөнгө, дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын төслүүдэд өөрсдийн үнэ цэнийг бий болгоно.