Алсын хараа

Бид эх орныхоо хөгжил цэцэглэлтэнд өөрсдийн зүгээс үнэтэй хувь нэмрийг оруулж хөгжлийн тулах цэг нь болно.