Mission and Vision

Эрхэм зорилго

Бид эх орныхоо хөгжил цэцэглэлтэнд өөрсдийн зүгээс үнэтэй хувь нэмрийг оруулж хөгжлийн тулах цэг болж ажиллана.

Баримтлах зарчим

Бид нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан, бизнесийн салбарт шударга өрсөлдөөнийг эрхэмлэхийн зэрэгцээ, дэлхийд гайхагдсан бүтээн байгуулалтыг цогцлоон ажиллах зарчмыг баримтална.